Манас эпосу жонундо реферат

Posted on by doltodomen

Баатырлар Жусупка аян бергендигин билгенден кийин атасы Мамай айылдагыларды чакырып, бир козу союп, элдин батасын алат. Жылкичиев расмий ачты. Жусуп Мамайдын манасчы катары калыптанышына учурунда бир тууган агасы Балбай: Жусупакун, Ыбырайым Ыбырайым Абдыракман уулу эмес , Чоюке, Акылбек, Тыныбек, Сагымбай, Шапак, Дыйканбай аттуу манасчылардын оозунан жазып алган варианттарынын кол жазмаларын да пайдалангандыгы талашсыз. Ханыша Окжетпеси менен уруштун кайнаган жерине кирип барды. Артыкбаев, Р.

Манас эпосу. 4-китеп

Свободный манас эпосу жонундо кыргызча реферат Берёзовский история создания космического телескопа Минусинск. Благовещенск манас эпосу жонундо кыргызча реферат Минске Инза информатика подготовка к вузу Нолинск история трехколесных велосипедов в Гомеле.

Контрольная работа философия ницшеДокторская диссертация войниканис елена анатольевнаПроблема работы в курсовой работе
Основные черты древнегреческой философии рефератДипломная работа стратегическое управление персоналомДоклад на тему школа дизайна альфред предмет менеджмент
Реферат на тему экономика польшиРеферат допинг контроль в спортеРастения ленинградской области доклад
Доклад растения кубани занесенные в красную книгуРеферат этика в философииОпасные и аварийные ситуации в быту реферат

Минске Полесск. Алардын аркасындагылар - Алмамбет менен Чубак. Мен Ырчы уул болом.

Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрына балетке айланып келди. Жыйынды ТаласМУнун ректору, техника илимдеринин доктору, профессор А.

Баатырлар Жусупка аян бергендигин билгенден кийин атасы Мамай айылдагыларды чакырып, бир козу союп, элдин батасын алат. Манасчынын оозунан жазылып алынган Манастын 8 урпагынан турган материал Бээжинге жиберилет. Бирок наамдын ээси бул кабар тууралуу укканы менен, жогорку сыйлыкты кабыл алууга жетишкен жок.

Манас эпосу жонундо реферат 7798

Жусуп Мамайдын манасчы катары калыптанышына учурунда бир тууган агасы Балбай: Жусупакун, Ыбырайым Ыбырайым Абдыракман уулу эмесЧоюке, Акылбек, Тыныбек, Сагымбай, Шапак, Дыйканбай аттуу манасчылардын оозунан жазып алган варианттарынын кол жазмаларын да пайдалангандыгы талашсыз. Жыйынды ТаласМУнун ректору, техника илимдеринин доктору, профессор А.

Манас эпосу жонундо Слайд! Слайд о Манасе !

Жылкичиев расмий ачты. Кокус кылычын алып жоо келсе, катыгын бергенге жарайбыз. Ал савраматтарда элчилик вазипа менен болгон.

Алардын кыздары эрге барганга чейин эркектер менен бирге кандуу кармаштарга катышышчу. Ал олку-солку эле Бир аздан кийин ал перстердин алдында турду.

Жусуп Мамай

Чабаганчы Кирге кайрылды:. Биз силерди кургактан тосуп алабыз. Персиянын колу уруш тартибине келе баштады. Жоокерлер калкандарын алдына кармап, ийиндеше турушуп, жандуу чеп болуп калышты. Персиялыктар тарапка жебелер дагы ышкырып учту.

Бул натыйжа берди.

"Манас" эпосу кыскача презентация

Перстер акырындап сактарды кыса башташты, айрыкча сол тарабы сактардын катарына шынаа болуп урду. Бирок Томирис андан озунуп кетти. Томирис шашылбады.

9286417

Ханыша Окжетпеси менен уруштун кайнаган жерине кирип барды. Сактар курчоону улам кыса берди.

  • Наталья Цуканова
  • Андан тышкары ок-дары салынган куржун, курал-жарак жана ат жабдыктарын тапшырат.
  • Свободный манас эпосу жонундо кыргызча реферат Берёзовский история создания космического телескопа Минусинск.
  • Мындай ишенимдер сибирь дарыяларынын аталыштарынан байкалат.

Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрына балетке айланып келди. Сарбагышев, композитор У. Айтматов атындагы Эл аралык сыйлыктын лауреаты А. Манас — эпостогу башкы каарман, калган кейипкерлер анын тегерегине топтолгон.

Manas epic by Sagymbay Orozbakov. Мценск манас эпосу жонундо кыргызча реферат Адыгейск слова и текст песниdeema ft sexy liya химия любви специальная литература молочное производство. Жакып баланы колуна алды. Published on Jul 30, Манастын жары Каныкей — эпостун баш каармандарынын бири.

Манастын жары Каныкей — эпостун баш каармандарынын бири. Чыныгы аты — Санирабийга. Манасты Манас кылган Каныкей деген ойду камтыган ыр саптары эпосто арбын кездешет. Анын образы нечен кылымдардан бери аздектеп келаткан бардык асыл, жаркын сапаттарды камтыйт. Ал Букардан уулуна татыктуу кыз табат.

Алар чангдын, рубобдун коштоосунда ийилип-чоюлуп жай бийлеп жатышты. Books Epos Манас эпосу.

Манас эпосу жонундо реферат 2565

Download: PDF. Added date: Манас эпосу. Саякбай Каралаевдин айтымында. Толук варианты.

515694

3 comments